• ביצוע HAZOP
  • סקרי בטיחות
  • ייעוץ בטיחותי בתחום האבקות- EX / ATEX
  • ייעוץ בטיחותי לתחום הסטרילי
  • תיקי שטח