• כתיבת מסמכי אפיון הפרויקט (הגדרת צרכים, סקופ, תקציב ראשוני, לו"ז עקרוני)
  • כתיבת מסמכים הנדסיים כגון:
    – URS
    – BOD
    – FS
    – תיקים הנדסיים
  • אפיון אחזקות מונעות/שבר בהתאם לדרישות יצרן