• ניתוח צרכי הלקוח
  • תיאום תכנון הנדסי
  • תכנון תקציב ובקרה תקציבית
  • הגדרת לוח זמנים לפרויקט
  • בניית אומדן וקבלת הצעות מחירי
  • יזום תכנית בטיחות, ותוכניות עבודה
  • עבודה עם קבלני משנה וספקים, הכולל משא ומתן
  • ביקורת ובקרה על אספקת חומרים וטיב העבודה
  • פגישות היגוי – תכנון, סטטוס התקדמות הפרויקט
  • פיקוח על התקדמות הפרויקט: תוכניות, לוח זמנים, היקף הנדסי, תכנון מול ביצוע ועוד